top site maker


Państwo Grechutowie

Państwo Grechutowie - zdjęcie prywatne
Skrzydła - repusowana blacha aluminiowa, utwardzana i patynowana
Wymiary w gablotowej oprawie: 96x70cm
Własność prywatna