„Poczet sztuk Pięknych” - Gmina Wyznaniowa Żydowska, Bielsko-Biała, 2018

© METALOVESTORY 2019. ALL RIGHTS RESERVED